แนวโน้วอัตราแลกเปลี่ยนเงิน USD ปี 2565

จากรูปข้อมูลย้อนหลัง 180 วัน ณ. วันที่ 1 กันยายน 2565 ของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สกุล USD เป็นเงิน Thai Bath ดูเป็นแน้วโน้มมีความเป็นไปได้ว่าจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อไป (ว่าตาม Technical) แต่ตั้งข้อสังเกตุว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกสักระยะแล้วต้องดูต่อว่าจะยังสามารถทะลุต่อไปได้อีกหรือไม่

จากต้นปี 2565 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.50 บาทต่อ USD ในระยะเวลา 180 วันอัตาราแลกเปลี่ยน ณ. วันที่ 1 กันยายน 2565 อยู่ที่ 36.70 บาทต่อ USD คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง 12.9% เมื่อเทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อต้นปี 2565

ถ้าคิดคำนวนในแบบของการลงทุนและผลตอบแทน เรียกได้ว่าดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเยอะมาก ที่จะได้ผลตอบแทนขนาดนี้ต้องฝากเงินเป็นสิบปีเลยทีเดียว (อ้างอิงดอกเบี้ยเงินฝากปี 2565)

จากเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างครึ่งปี 12.9% ถ้าเราซื้อ USD ตอนต้นปี 2565 ด้วยเงินบาทสักหนึ่งล้านบาท ณ. วันที่เดือนกันยายน 2565 เราขายกลับมาเป็นเงินบาท เราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับมาถึง 129,000 บาท คือเฉลี่ยเดือนละ 21,500 บาท

#อัตราแลกเปลี่ยน #ผลตอบแทน #ดอกเบี้ย #เงินบาท #USD