เริ่มต้นกับ Amazon Workspaces Account

สิ่งแรกที่เราต้องมีเพื่อจะใช้ Virtual Desktop ของ AWS Amazon Workspaces คือ Account ด้วยการสมัครเพื่อ สร้างบัญชีการใช้งาน AWS