รวบรวมข้อมูลด้วย Excel Power Query #1

ถ้าเรามีไฟล์ข้อมูลที่เป็น Excel หลายไฟล์เช่น ข้อมูลรายเดือน ที่มีรูปแบบข้อมูลเหมือนกัน แล้วเราต้องการรวมข้อมูลทุกๆเดือนเข้าในหนึ่งไฟล์เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปกติจะมีเครื่องมือที่ติดมากับ Microsoft Excel ที่ชื่อว่า Power Query สามารถนำมาใช้ในการรวมไฟล์ตามที่ต้องการแบบนี้ได้

เริ่มต้นจากสร้าง โฟล์เดอร์ ขึ้นมาเพื่อนำไฟล์ Excel ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ โฟล์เดอร์นี้ แล้วเปิด Excel ไฟล์ใหม่ขึ้นมา แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

  • ไปที่เมนู Data –> Get Data –> From File –> From Folder
  • เลือก โฟล์เดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่จะรวมทั้งหมดไว้
  • รายการไฟล์ทั้งหมดในโฟล์เดอร์จะปรากฎขึ้น
  • เบื้องต้นให้เลือก Transform Data
  • จากนั้นไปที่เมนู Home –> Close & Load
  • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมกันลงใน Sheet ของ Excel ไฟล์

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการรวมกันเบื้องต้นนี้อาจจะต้องมีการจัดเพิ่มเติมในเรื่องชื่อหัวข้อมูล, รูปแบบตัวเลข, วันที่ ซึ่งจะข้อต่อในบทความต่อไปเป็นเรื่องๆ