ติดโควิดวันนี้ มีนาคม 2565 ทำอย่างไร

ขอแชร์ในแง่ภาคปฎิบัติว่า กรณีเบื้องต้นเราอาจสงสัยว่าเราติดโควิดหรือไม่ เพราะ 1. มีอาการบ่งชี้ 2. ใกล้ชิดผู้ที่ติดโควิดมา มี 2 วิธีเบื้องต้นที่สามารถตรวจสอบได้คือ 1. ซื้อ ATK มาตรวจสอบตัวเอง ขึ้น 2 ขีด (T, C) คือติดโควิด ถ้าขึ้น 1 (C) ขีดเว้น 5 วันให้ตรวจ ATK อีกครั้งถ้ายังเป็น 1 ขีดและไม่มีอาการก็จบ 2. ไปเข้าโรงพยาบาญที่มีสิทธิ์ในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ 30 บาทหรือประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่นี้ ที่แนะนำให้ใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายและถ้าตรวจพบว่าเป็นโควิดจะได้เข้าระบบรักษาตามสิทธิ์เลย จะได้รับยาและการติดตามผลจนหาย ส่วยการแยกกักตัวจะมีทั้งแบบ home isolation และสถานกักตัวที่จัดไว้โดยรัฐ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าเตียงว่างหรือไม่ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ารักษาที่บ้านได้จะสะดวกและรวดเร็วกว่า ก็คือตรวจพบ จ่ายยา กลับบ้านกักตัวตามใบรับรองแพทย์ แล้วจะมีหมอโทรติดตามอาการทุกวันจนหาย หากมีอาการแย่ลงก็จะมีการส่งรักษาต่อตามหมอสั่ง ซึ่งก็เป็นไปตามระบบรักษา

เพียงแต่ว่าการไปตรวจและรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ จะต้องใช้เวลาเรียกได้ว่าทั้งวันเต็มๆ เช้าจบเย็น และตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไปจะเป็นการตรวจ ATK เท่านั้น ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการตรวจ CTR โดยกระบวนการที่โรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่คือ (เพื่อความรวดเร็ว ควรจะพบมือถือ และมี Line ด้วย)

  1. จองคิว ที่มีทั้งไปจองที่โรงพยาบาลเลยต้องไปเช้าๆหน่อย เช่น ตี 4 ตี 5 หรือจองจากคิว online ถ้ามี ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
  2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ใช้บัตรประชาชน บางกรณีสิทธิ์ไม่ตรงกับโรงพยาบาลที่ไป ทางโรงพยาบาลจะมีให้เข้าระบบจาก QR Code เพื่กกรอกรายละเอียดการโอนสิทธิ์ก่อน แต่ถ้าสิทธิ์การรักษาตรงกับโรงพยาบาลที่ไปก็จะได้รับคิวสอบประวัติต่อไป
  3. ระหว่างที่รอคิวสอบประวัติ จะมี QR Code ให้แสกนด้วย Line เพื่อกรอกประวัติ ประมาณ 4,5 หน้าจนถึงหน้าให้กด ส่ง
  4. เมื่อได้รับการสอบประวัติ ตรวจวัดเบื่องต้น วัดความดันแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะบอกว่าให้ทำอะไรบ้าง เช่น ตรวจ ATK/CTR ตรวจ X-RAY ปอด เป็นต้น
  5. หลังจากนั้นก็จะเป็นการรอเข้าตรวจ ซึ่งก็จะมีตรวจ ATK/CTR และ X-RAY ปอด แล้วก็พบหมอเพื่อแจ้งอาการ และแนวทางการรักษา ซึ่งก็จะถามว่าสะด้วกรักษาที่บ้านมั๊ย
  6. กรณีส่วนใหญ่จะรักษาที่บ้าน ก็สามารถรอรับยา (ส่วนใหญ่จะได้รับยาแก้ปวด, ยาแก้แพ้, ยาแก้ไอ, และยาต้านโควิด ฟาวิพิราเวียร์, และมีเครื่องวัดวัดอุณหภูมิกับวัดออกซิเจนแบบหนีบนิ้วใช้วัดตอนที่หมอโทรติดตามอาการ) แล้วกลับบ้านได้เลย

#ติดโควิดทำอย่างไร #Home Isolation #ATK #CTR #X-RAY