บริการกู้ข้อมูล Seagate Hard disk

เป็นประสบการณ์ดีๆที่ต้องแชร์ บริการกู้ข้อมูลจาก Hard Disk ของ Seagate จากสาเหตุ Hard Disk เสีย, อ่านไม่ได้, ระบบมองไม่เห็น, และอีกหลายๆสาเหตุ โทรติดต่อไปที่หมายเลข 02-787-3594 หรือโทรฟรี 1.800.294.289 เตรียมข้อมูลรุ่น และ serial number และอาการเสียของ Hard Disk ที่มีปัญหา และ หมายเลขโทรศัพท์, email ของคุณ เพื่อแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่รับสาย ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการรับประกันเบื้องต้น และจะแนะนำให้เราลองใช้ Software ของทาง Seagate โดยที่จะส่งมาให้ทาง email ที่เราได้แจ้งไว้ มีรายละเอียดและ link สำหรับ Download Software มาใช้ในการกู้ข้อมูล

เราสามารถทำตามได้ แต่ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักระยะ หลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันๆเลย ซึ่งถ้ากู้ได้สำเร็จเราก็จะได้ข้อมูลคืนเลย โดยที่ทางเจ้าหน้าที่ของ Seagate จะมีการติดตามผลทาง email และ โทรศัพท์ จนเราได้ข้อมูลคืน หรือถ้าใช้ Software กู้แล้วไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการต่อให้ นั่นคือการส่ง Hard Disk ที่เสียไป Lab กู้ข้อมูลที่ Netherland โดยแจ้งว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

กรณีที่ทาง Lab สามารถกู้ข้อมูลคืนได้ ก็จะส่ง Hard Disk ใหม่พร้อมข้อมูลที่กู้ได้คืนให้ แต่ถ้ากรณีทาง Lab กู้ข้อมูลไม่ได้ก็จะแจ้งเรากลับ และถามเราว่าต้อง Hard Disk ที่ส่งมานี้คืนหรือไม่ ถ้าเราต้องการทาง Seagate ก็จะดำเนินการส่งคืนมาให้โดยที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปรับของคืนจาก UPS

ในขั้นตอนนี้ทาง Seagate จะส่งรายละเอียดให้ทาง email เพื่อให้เรากรอกข้อมูลที่อยู่การรับและจัดส่ง และให้เราเลือกว่าถ้ากู้ข้อมูลคืนได้เราอยากได้ข้อมูลประเภทไหนเป็นสำคัญ 3 อันดับ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร หลังจากเราให้ข้อมูลกลับไปเรียบร้อย ทาง Seagate จะส่ง เอกสาร UPS และช่องทางการติดต่อโทรเรียก UPS มารับ Hard Disk ตามที่อยู่ที่เราให้ไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้เราเตรียมแพ็ค Hard Disk ของเราลงกล่องกันกระแทกแล้วติด Label ที่พิมพ์จากที่ Seagate ส่งมาให้ พร้อมพิมพ์เอกสาร proforma invoice 3 ชุด แล้วโทรแจ้ง UPS มารับได้เลย ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดใน email

หลังจากส่งไปเรียบร้อย เราสามารถติดตามการส่งของ UPS ได้ตามหมายเลขอ้างอิงที่ได้มา ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ Hard Disk เราก็จะถึงที่ Lab เรียบร้อย หลังจากนั้น เราก็สามารถติดตามความคืบหน้าของปฏิบัติการกู้ข้อมูลได้จาก Website ของ Seagate ตาม Link ที่ได้ให้มาใน email จนเสร็จสิ้นกระบานการใน Lab

#กู้ข้อมูล #Harddisk #Seagate #Recover #Data Recover