Google Map ไม่ใช่แผนที่ที่หนึ่งเสมอไป

จากผลการสำรวจและให้คะแนนการใช้งานแผนที่ ในแง่มุมต่างๆใน 7 หัวข้อดังที่แสดงในกราฟ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ข้อมูลแผนที่, การระบุตำแหน่ง, ส่วนบริการในการระบุตำแหน่ง, แพทฟอร์ม, การพัฒนาที่เหมาะสม, ผู้ร่วมพันธมิตร, ลูกค้า จะเห็นว่าในทุกๆแง่มุม Google map ไม่ได้มีคะแนนนำเลย โดยมี Here มาอันดับหนึ่ง และมี TomTom ตามมาติดๆ ซึ่งคะแนนรวมที่หนึ่งกับสองห่างกัน 65 คะแนน ส่วนที่สามคะแนนห่าง Google Map อยู่ 64 คะแนน นับได้ว่าสามารถจะแซงกันได้ไม่ยากเลย