ใช้ได้จริง Amazon Workspaces Virtual Destop

หลังจากที่ลองใช้ Amazon Workspaces Virtual Destop แบบใช้ทำงานจริงนอกสถานที่ ระหว่างเดินทาง โดยใช้งานด้วย Android Tablet ตอบได้เลยว่าใช้ทำงานที่อยู่บน Windows ได้ดีเหมือนอยู่ที่ทำงานเลย มีที่แตกต่างรู้สึกได้คือความรวดเร็วในการแสดงผลหน้าจอที่หน่วงๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ความแรงของ Tablet ที่เราใช้และความแรงของ internet อย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่จำเป็นเลย แลกกับที่เราไม่ต้องแบก Laptop พร้อม Power Adaptor ที่ทุกคนลืมคิดถึง น้ำหนักรวมทั้งหมดนี้ ซึ่งข้อนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าไม่เข้าพวกจริงๆ เพราะในส่วนตัวชาร์ท Tablet จะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและใช้ร่วมกับมือถือได้ไม่ต้องพกพาอะไรเพิ่มเติมมากมายเหมือน Laptop และยิ่งไปกว่านั้น Tablet สามารถใช้ Power bank ได้ยามที่เราหาปลั๊กเพื่อชาร์ทไฟไม่ได้

และด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้น จึงทำให้ Amazon Workspaces Virtual Destop เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดกับการทำงาน Office แบบพกพาไปกับการเดินทางของเรา