BIG DATA อย่างไร

คำนี้ได้เห็นและได้ยินกับบ่อยขึ้นตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เห็นเป็นรูปกระทำที่เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ BIG DATA บ้างแล้ว แปลตรงตัวเลยคือ ข้อมูลที่ใหญ่ ซึ่งมันเกิดขึ้นจากความพร้อมของเทคโนโลยี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำงานเร็วขึ้น เก็บได้มากขึ้น ราคาถูกลงด้วยการที่สามารถแบ่งปันกันใช้ได้ด้วยระบบโครงข่าย internet ที่เร็วขึ้น รวมถึงช่องทางในการรวบรวมข้อมูลที่กว้างขึ้น จนบางครั้งข้อมูลของเราถูกรวบรวมไปอย่างไม่รู้ตัว

อันที่จริงเรามีการใช้ BIG DATA มานานแล้ว เพียงแต่ว่าเป็น BIG DATA ในลักษณะที่เป็นของใครของมัน เช่นในสมัยหลายสิบปีเราไม่มีเทคโนโลยี่อะไรเลย เราก็ใช้วิธีการจดบันทึกลงสมุด อย่างร้านขายของชำบางร้านทำการจดบันทึกของที่ขายทุกรายการทุกวันลงในสมุดที่ตีตารางเป็นช่องๆ โดยมีรูปแบบการจดบันทึกที่เขาสามารถนำมาใช้นับเพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปว่า สินค้าตัวไหนขายได้ดี ตัวไหนขายไม่ได้ เป็นที่มาของการนำมาจัดการการสั่งสินค้ามาขายรวมถึงการตั้งราคาขายเพื่อให้ได้ผลกำไรมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะลดต้นทุนในการที่ไม่สั่งของที่ขายไม่ค่อยได้เข้ามา นี่คือการใช้คนและความมีวินัยในการจดบันทึกที่ทำให้ร้านขายของชำร้านนี้มีความสามารถมากกว่าร้านอื่นๆที่ไม่ได้ทำ

ด้วยวิธีการในอดีตที่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากเลยถ้าคิดจะทำแบบนั้นในยุคปัจจุบัน เพราะเรามีเทคโนโลยี่ที่ทำได้มากกว่านี้รวดเร็วกว่านี้และแม่นยำกว่านี้ด้วย ซึ่งเราอาจไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเองด้วย เพราะมีข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ขายมากมาย ตัวอย่างเช่นข้อมูลจาก Facebook, Lazada, Shopee, Google ซึ่งมีที่มาของข้อมูลจากการที่มีผู้ใช้งานมากมาย ซึ่งเราสามารถซื้อข้อมูลเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ในสิ่งที่เราต้องการเพื่อนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการให้บริการต่างๆ

เหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งที่เป็น BIG DATA ในประเทศไทยในขณะนี้คือโครงการแจกเงินต่างๆจากภาครัฐ ที่ให้ประชาชนต้องเข้าไปลงทะเบียนให้ข้อมูล และภาครัฐจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล BIG DATA เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดเก็บภาษี การออกนโยบายที่โดนใจประชาชนมากขึ้น เป็นต้น

#BIG DATA #ภาครัฐ