ไม่พลาดคนละครึ่ง เฟสสอง

สามขั้นตอนหลัก

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยเตรียมกรอกข้อมูลชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด)

หน้าแรกของเว็บไซต์ กดที่ปุ่มเหลืองแล้วกดปุ่มแดง
ข้อความที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนลงไปด้านล่างเลย
กดหน้า ข้าพเจ้าได้อ่านให้มีเครื่องหมายถูก แล้วกด ยืนยัน
กรอกข้อมูลที่เตรียมไว้ แล้วเลื่อนลงข้างลาง
ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่จะใช้แอป เปาตัง ภายหลัง อีเมลไม่ต้องใส กดปุ่ม ยืนยัน

หลังจากขั้นตอนนี้หน้าจอจะมีหน้าต่างขึ้นมารอให้ใส่ OTP ที่ส่งเป็น SMS ไปที่หมายเลขมือถือที่กรอกไว้ ส่งมาจาก HALFHALF มีข้อความดังนี้ OPT เป็นตัวเลข 6 หลัก

OTP=XXXXXX [รหัสอ้างอิง:BBBBBB] เพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

ให้กรอก OTP ลงในหน้าแล้วกดยืนยัน OTP แล้วเป็นอันว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

2. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ใช้เวลาไม่นานถ้ามีข้อความ SMS จาก HALFHALF ส่งมาว่า “ท่านได้รับสิทธิ โปรดใช้สิทธิครั้งแรกก่อน xx/xx/2020 ผ่านแอปฯเป๋าตัง”

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปจากกล้องหน้าของโทรศัพท์มือถือ