มีรายได้ขั้นต่ำแบบไม่ต้องทำงาน

รายได้ขั้นต่ำจากข้อมูลกระทรวงแรงงานล่าสุดปี 2563 อัตราวันละ 331 บาทสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร นี่คือรายได้ที่ต้องทำงานหนึ่งวันและวันไหนไม่ได้ทำก็จะไม่มีรายได้สำหรับผู้ใช้แรงงานของประเทศ ซึ่งจะต้องดำรงชีพด้วยเงินที่ได้วันละ 331 บาท เราจะลองนำสภาวะแบบนี้มาคิดกับประชากรที่ทำงานแล้วมีรายได้เป็นเงินเดือนว่าถ้ามีความจำเป็นต้องออกหรือเกษียนอายุการทำงาน แล้วจะดำรงชีพด้วยแค่รายได้ขั้นต่ำแบบนี้จะทำอย่างไร

ถ้าเราต้องออกจากงานแล้วอายุยังไม่อยู่ในเกณ์เกษียน อย่างน้อยหรืออย่างแย่ที่สุดเรายังสามารถหาทำงานรายวันที่มีรายได้ขั้นต่ำได้ และปรับวิธีการดำรงชีพให้เหมาะกับรายได้ที่มี โดยสมมุติฐานว่าเราไม่มีหนี้สิน แต่ถ้าเป็นกรณีเกษียนงานไม่สามารถใช้แรงงานได้แล้ว เราจะมีรายได้แค่ขั้นต่ำนี้ได้อย่างไร ซึ่งจะต้องมีการวางแผนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละระดับรายได้ จะไม่ลงรายละเอียดการวางแผนเก็บเงิน ดูได้ที่ ฝากเงินกี่ปีจึงเห็นความแตกต่าง

กรณีนี้ถ้าเราอยากมีรายได้ขั้นต่ำ 331 บาททุกวันโดยไม่ต้องทำงาน เราจะต้องมีเงินเก็บ 7 ล้านบาท แล้วนำไปฝากกับธนาคาร เพราะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะคงเงินต้นไว้นานๆ ด้วยปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างจะต่ำ เราจึงคิดที่ค่าเฉลี่ยว่าจะได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ซึ่งใน 2% นี้เราจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% (อาจจะยื่นภาษีรายได้ประจำปีเพื่อขอส่วน 20,000 บาทแรกที่ได้รับการยกเว้นคืนได้)