หุ้นกู้ ดีมั๊ยยามดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

หุ้นกู้ อาจไม่ใช่เรื่องไกลต้ว ในยามที่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ทุกคนสามารถลงทุนในหุ้นกู้ได้ ถึงแม้ว่าหุ้นกู้ส่วนใหญ่มักจะออกมาเพื่อขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบัญการเงิน แต่ก็มีที่ออกมาให้เพื่อนักลงทุนรายย่อยและให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแน่นนอน เพราะต้องมีแรงจูงใจให้ซื้อ เนื่องจากว่ามีข้อกำหนดและความเสี่ยงมากกว่าเงินฝากแต่ไม่มาก

เราจะไม่ลงลึกกันแบบหลักการ คิดกันแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนก็เหมือนฝากเงินแบบประจำ 3 ปีแต่การจ่ายผลตอบแทนหุ้นกู้จะเป็นแบบราย 3 เดือน, ครึ่งปี แล้วแต่ตามข้อกำหนดของแต่ละแบบ ผลตอบแทนต้องถูกหักภาษี 15% เช่นเดียวกับดอกเบี้ย สามารถขายได้ในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดแต่อาจจะไม่ได้ราคาตามที่ซื้อไว้ตอนแรก ซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ทำแบบนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ถ้าถือจนถึงกำหนดเวลา เงินก็จะคืนให้เท่ากับที่ซื้อ ทั้งผลตอบแทนและเงินต้นจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่เราแจ้งไว้ตอนที่ซื้อ

สำหรับในด้านความเสี่ยง คิดกันแบบว่าบริษัทที่ออกหุ้นกู้เหล่านี้ต้องผ่านการจัดการโดยสถาบัญการเงินซึ่งมีกระบวนการประเมินและอนุมัติกันเป็นขั้นเป็นตอน จนออกมาเป็นหุ้นกู้เพื่อจัดจำหน่ายและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะมาลงทุนในรูปแบบหนังสือชี้ชวน เราก็ดูแค่หลักๆว่าธุรกิจที่บริษัทนี้ทำเป็นแบบที่ยังคงมีผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พูดง่ายๆคือไม่ยุบกิจการแน่นนอนในช่วง 3 ถึง 5 ปีนี้ และดูว่าถูกจัดอันดับอยู่ในหมวดไหน

ส่วนใหญ่แล้ว อันดับดีๆก็จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าบริษัทที่อันดับต่ำกว่า แต่ถ้าเป็นหุ้นกู้อายุแค่ 2 หรือ 3 ปีก็น่าจะเสี่ยงได้สำหรับหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนดีๆ

ดูแล้วน่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับการลงทุนให้หุ้นกู้แทนเงินฝากประจำ แต่ต้องขยันติดตามข่าวว่ามีบริษัทใดออกหุ้นกู้มาบ้างเปิดขายเมื่อไร ซึ่งส่วนใหญ่ไปแจ้งที่ธนาคารที่ขายไว้ก่อนว่าถ้าเปิดขายแล้วเราจะซื้อ เพราะด้วยประสบการณ์แล้วจะขายหมดภายในครึ่งชั่วโมงแรกของวันที่ขายวันแรก จะมีบ้างที่ขายช้าก็เป็นบริษัทที่ถูกจัดอันดับต่ำ