ฝากเงินกี่ปีจึงเห็นความต่าง

การฝากเงินเป็นทางเลือกทางหนึ่งของการวางแผนชีวิต ถ้าทำได้อย่างมีวินัย เงินฝากนี้จะสร้างอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล ยิ่งฝากนานยิ่งเห็นความแตกต่าง โดยเฉพาะถ้าเราสามารถหาที่อยู่ให้เงินที่ฝากดีๆแล้ว เงินนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นกรอบเป็นกำเลยทีเดียว

ที่อยู่ที่ดีๆสำหรับเงินฝากคือ ที่ที่เงินอยู่แล้วได้ผลตอบแทนกลับคืนมาดี โดยที่พยายามให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะเป็นการเก็บเงินระยะยาวและมีเป้าหมายไว้ใช้ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเริ่มต้นฝากเร็วก็จะถึงจุดหมายปลายทางเร็ว

ปกติชนทั่วไปจะเริ่มต้นทำงานมีรายได้ที่อายุประมาณเฉลี่ย 23 ถึง 25 ปีขึ้นไป แล้วในช่วงต้นๆของชีวิตการทำงานก็ยังคงไม่สามารถหรือยังไม่คิดที่จะเก็บเงินเพื่ออนาคตกัน ดังนั้นช่วงอายุที่เหมาะสมจะเริ่มต้นเก็บเงินอย่างวินัยคือ 30 ซึ่งเป้าหมาย 20 ปีคืออายุ 50 อย่างช้าสุดกับการเริ่มต้นคืออายุ 40 เพราะส่วนใหญ่จะเกษียนงานตอน อายุ 60 ปี

มาดูกันว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนละ 10,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 20 ปี เมื่อถึงปีเป้าหมายแล้วเราจะมีเงินสำหรับใช้ตอนเกษียนเท่าไร ถ้าคิดแบบไม่มีผลตอบแทนใดๆจากเงินเก็บเลย จากกราฟเส้นสีม่วง เราจะมีเงินทั้งหมดจากที่เก็บมา 20 ปี 2,400,000 บาท แต่ถ้าเราหาที่อยู่ให้กับเงินเก็บนี้โดยมีผลตอบแทนปีละ 2% โดยเฉลี่ย ซึ่งแค่ฝากเงินกับธนาคารก็ได้แล้ว ไม่มีความเสี่ยงด้วย ดูจากกราฟเส้นสีน้ำเงิน เมื่อถึงปีเป้าหมายจะได้เงินเก็บทั้งหมด 2,952,881 บาท เงินจะเพิ่มขึ้น 552,881 บาท

และถ้าเรามีความสามารถนำเงินเก็บนี้ไปลงทุน เช่นในกองทุนระยะยาวต่างๆ ซึ่งจากประวัติส่วนใหญ่แล้วหลายๆกองทุนที่ลงทุนระยะมากกว่าสิบปีจะมีผลตอบแทนดีมากกว่าเงินฝาก เพียงแต่ว่าบางช่วงเวลาในระหว่างทางอาจมีขึ้นๆลงๆซึ่งถ้าเราสามารถทำใจได้โดยไม่ไปถอนออก ช่วงระยะเวลา 20 ปีกับการได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีมีโอกาสเป็นไปได้ และถ้าเป็นแบบนี้ ดูกราฟเส้นสีแดง เมื่อถึงวันกำหนดเป้าหมาย เงินที่เก็บจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,656,969 บาท เพิ่มขึ้นจากเงินที่เก็บ 3 เท่าตัวเลยทีเดียว

จากกราฟมีทั้งหมด 6 เส้น จากการเก็บเงิน 10,000 บาทต่อเดือนเท่ากันระยะเวลา 20 ปี โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันเส้นละ 2% จะเห็นว่า จำนวนเงินเก็บในผบตอบแทนแต่ละระดับเริ่มมีความแตกต่างในปีที่ 8 และจะชัดเจนยิ่งขึ้นในปีที่ 12 ถึง 15 และในที่สุดถึงเป้าหมายจะมีความแตกต่างกันอย่างมากกับเงินที่เก็บ

และนี่คือพลังของผลตอบแทนจากการสะสมเงินอย่างมีวินัย การหาที่เก็บเงินให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 4 ถึง 6% แบบมีความเสี่ยงแบบพอรับกันได้มีความเป็นไปได้มาก ดังนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สาย เริ่มช้าก็เพิ่มจำนวนเงินเก็บต่อเดือนเพิ่มขึ้นด้วย