Excel สร้างกราฟที่มากกว่า

จาก Excel Mobile สร้างกราฟ ที่สามารถสร้างกราฟจากอุปกรณ์มือถือได้ระดับหนึ่ง แต่หากต้องสร้างกราฟให้ได้มากกว่า ก็ต้องมาใช้ Excel ที่อยู่บน PC หรือ Laptop ที่เป็น Microsoft Window เราสามารถนำไฟล์ Excel ที่ทำบนมือถือมาทำงานต่อกับ PC หรือ Laptop ได้เลย

พอย้ายไฟล์มาแล้วเปิดด้วย Microsoft Excel เลย ทุกอย่างที่ทำไว้บนมือถืออยูเหมือนเดิม มาดูความแตกต่างที่ทำได้มากขึ้นที่ชัดเจนเลยคือเลือกแก้ไขที่ เส้นกราฟ ได้เลย และสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของกราฟแยกส่วนได้ เรามาดูในส่วนนี้กัน

  1. เลือกที่กราฟ แล้วเลืกเมนูด้านบนที่ Chang Chart Type จะมี pop up window ขึ้นมา
  2. ดูส่วน Choose the chart type and axis for your data series
  3. คลิ้กเลือกประเภทของเส้นกราฟที่ต้องการจาเกปุ่มเมนูด้านข้างขวาของแต่ละเส้นกราฟ
  4. เลือกประเภทที่จะเปลี่ยนเช่นเลือกกราฟแท่งที่เส้นกราฟชื่อ ‘ทั้งหมด’
  5. แล้วตรงกราฟแท่งนี้สามารถเปลี่ยนแกน axis เป็นด้านขวาได้ด้วยการติ๊กที่ช่อง Secondary axis

Excel ทำได้มากกว่าจริงๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานที่ทำ ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปแค่ Excel Mobile ก็รับมือได้แบบสบายๆ