ข้อมูลดูดีด้วย google data studio

ยุคสมัยนี้ข้อมูลเป็นสมบัติล้ำค่า ใช้กำหนดด้านการตลาด การวางแผน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องได้ข้อมูลจากหลายแหล่งนำมาร่วมวิเคราะห์บทสรุปในรูปแบบที่ดูดีเข้าใจง่ายต่อการนำมาใช้งานจริง google data studio เป็นเครื่องมือตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยทำข้อมูลดูดีได้ โดยสามารถเริ่มต้นด้วยการใช้งานฟรี และสามารถแชร์ให้คนอื่นที่มี google account ได้แบบง่ายด้วยการกำหนดสิทธิแล้วส่ง link ให้ทาง gmail ได้เลย

รูปแบบข้อมูลที่ได้จาก google data studio จะเป็นลักษณะ แผนภาพและตารางสรุป โดยมีให้เลือกกำหนดขอบเขตข้อมูลที่จะให้แสดงในแผนภาพหรือตารางได้ เช่นเลือกช่วงเวลาของข้อมูล เลือกแยกตามประะเภทหรือชนิด ฯลฯ ทั้งหมดนี้เราสามารถสร้างขึ้นได้จากเครื่องมือต่างๆที่อยู่ใน google data studio โดยการทำวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้ ที่นิยมและข้อมูลที่ใช้อยู่เลยปัจจุบันคือ Microsoft Excel ที่สามารถแปลงลงมาใน Sheet ของ google ได้เลย

 ส่วนของ google เองก็มีแหล่งข้อมูลที่นิยมนำมาใช้วิเคราห์กันเช่น Analytics, Search Console, Adwords, Youtube, Google Sheet ซึ่งแหล่งข้อมูลสามารถเชื่อมต่อกับ google data studio ได้เลย คุณสมบัติอีกอย่างของ google data studio คือข้อมูลจะปรับทันสมัยตลอดถ้าแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่ได้รับการปรับเพิ่มอยู่เสมอ