อุปกรณ์ติดตาม

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์ติดตาม ส่วนใหญ่เราจะคิกถึงอุปกรณ์ติดตามที่เป็นแท็ก Bluetooth ซึ่ง Bluetooth มีข้อจำกัด เรื่องความสามารถระยะการติดตามได้ประมาณ 45 เมตรจากโทรศัพท์เราเท่านั้น จึงมีการพยายามแก้ข้อจำกัดนี้ ด้วยการใส่ GPS, WIFI และความสามารถของโทรศัพท์ เข้าในอุปกรณ์ติดตาม

และปัจจุบันได้มีผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตามเสนอทางเหลือใหม่ด้วยการใส่ GPS เป็นอุปกรณ์ติดตามและมีแบตเตอรี่ที่ สามารถใช้ได้นานถึง 1 ปีและสามารถชาร์ทใหม่ได้

อุปกรณ์ติดตามที่เป็น GPS นี้มีขนาดเล็กพอที่จะพ่วงกับกุญแจ หรือห้อยคอสัตว์เลี้ยง, รถจักรยาน, ติดตัวเด็ก อุปกรณ์นี้มาพร้อม GPS, LTE-M และ NB-IoT ไม่เหมือน Bluetooth เราสามารถติดตามโดยไม่ต้องห่วงว่าจะ อยู่ระยะไกลแค่ไหน และอุปกรณ์ยังกันน้ำด้วยสามารถติดตามได้แม้อยู่ในสภาพเปียกน้ำ ใช้ได้กับทั้ง Android และ iOS และยังสามารถตั้งขอบเขตภูมิศาสตร์เพื่อแจ้งเตือนให้เรารู้เมื่ออุปกรณ์ติดตามออกนอกบริเวณนี้ได้

อุปกรณ์ที่ว่านี้เรียกว่า AirBolt GPS ที่จะจัดจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคม 2020 นี้ ราคาขายปลีกประมาณ 140 USD. หรือประมาณ 4,500 บาท