ประกันชีวิต สำคัญมั๊ย

เรามักจะมีอคติกับคนขายประกัน หรือที่เรียกว่านายหน้าขายประกันที่เป็นอาชีพอิสระ มีรายได้มากน้อยแล้วจากความขยัน ขยันหาลูกค้า ขยันให้ความรู้ลูกค้า ขยันดูแลลูกค้า แล้วรายได้ก็จะขยันมาหาเอง นี่คือจุดประสงค์หลักที่ต้องมีอาชีพนายหน้าตัวแทนขายประกัน เพียงแต่ว่าตัวแทนขายประกันขยันไม่ครบ ส่วนใหญ่จะขยันแต่หาลูกค้าใหม่ จึงทำให้ภาพลักษ์ไม่เป็นไปตามที่บริษัทประกันตั้งเป้าหมายหลักไว้

ซึ่งจริงๆ ประกันชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตเลย โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว มีลูกหลานที่ต้องรับผิดชอบ หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ถ้าพูดกันแบบฟังง่ายๆประกันชีวิตคือการสะสมเงินระยะยาวแบบต้องสม่ำเสมอและต้องครบกำหนด โดยที่หากเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก่อนครบกำหนด ทางบริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินที่เราสัญญาว่าจะส่งเพื่อสะสมให้ครบกำหนดให้กับคนที่เราระบุไว้

นั่นคือจุดประสงค์หลักในการทำประกัน ส่วนผลประโยชน์พลอยได้คือ การนำมาหักยอดเงินได้รายปีก่อนยื่นภาษี ซึ่งเวลาคิดเป็นจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับว่าฐานภาษีที่เราเสียอยู่สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น 20% ดังนั้นถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันปีละ 30,000 บาท เราก็จะได้ประโยชน์จากการหักภาษีนี้ 6,000 บาทนั่นเอง