ฝากเงินให้ได้ดอกสูงขึ้น

ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากช่างต่ำต้อย เราลองมาดูว่าวิธีการที่พอจะทำให้ได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อย ทำได้จริงจากการคำนวนนี้ จากยอดเงินฝาก 240,000 บาท สามารถได้เงินจากดอกเพิ่มขึ้นประมาณ 537 บาทคิดเป็น 10% ของดอกเบี้ยสุทธิที่ได้จากฝากประจำ 24 เดือน

ลองเติมศูนย์ข้างหลังเพิ่มจะเห็นผลตอบแทนที่ทวีคูณ