เรื่องเล่าจากผู้ติด Covid-19 แล้วหาย

ดูสัมภาษณ์จากรายการโทรทัศณ์ ผู้ติด Covide-19 ที่รัษษหายแล้วคนหนึ่ง เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมีสุขภาพแข็งแรง รู้ตัวว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้คนที่เป็น Covid-19 จึงรีบขอเข้าตรวจที่โรงพยาบาลในขณะที่ยังไม่มีอาการอะไร และพบว่าติด Covid-19 และได้เข้ารับการรักษา

โดยที่เริ่มมีอาการเป็นไข้ เจ็บคออยู่ในวันแรกที่เข้ารับการรักษา แล้วก็ดีขึ้นในวันที่สอง และรักษาเพียง 3 วันก็ตรวจไม่เจอ Covid-19 ในตัวแล้ว ซึ่งเจ้าตัวพอสรุปได้ว่า Covid-19 ที่ติดไม่แสดงอาการมากและรักษาหายเร็วเป็นเพราะตนมีสุขภาพแข็งแรง และรีบตรวจและเข้ารับการรักษาทันทีที่รู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยง