แสงแดดเช้าในวันหนาว

เช้านี้ยังคงหนาวด้วยแสงแดดเช้าเดิมๆ แต่เป็นแดดที่เราอยากเดินเข้าหามากกว่าแดดในฤดูร้อน เพราะมันช่วยทำให้เกิดความอบอุ่นได้ดี แต่ถ้าอยู่กับแดดนี้นานนานแบบไม่มีลมมาสมทบ ความร้อนที่ได้รับจะเปลี่ยนจากอุ่นเป็นร้อนทันที นับว่าเป็นความรู้สึกหนึ่งที่สามารถหาได้จากลมหนาวนี้