ถอดภาษีจากจำนวนที่รวมภาษีแล้ว

บ่อยครั้งที่เรามีความจำเป็นต้องรู้ว่าราคาที่ยังไม่รวมภาษีจากราคาที่รวมภาษีแล้ว
เรามักจะคิดไม่ออก save รูปนี้ไว้ได้ใช้แน่

ขั้นตอนง่ายๆสำหรับถอดภาษีออกจากจำนวนที่รวมภาษีแล้วที่เรามักจะคิดไม่ออก ยามที่ต้องใช้