Month: April 2022

รวบรวมข้อมูลด้วย Excel Power Query #1

ถ้าเรามีไฟล์ข้อมูลที่เป็น Excel หลายไฟล์เช่น ข้อมูลรายเดือน ที่มีรูปแบบข้อมูลเหมือนกัน แล้วเราต้องการรวมข้อมูลทุกๆเดือนเข้าในหนึ่งไฟล์เพื่อนำมาวิเคราะห์

Continue reading