Month: August 2020

หน้ากากอนามัยวันนี้ สิงหาคม

หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับมนุษย์ หลังจากที่สถานการณ์ Covid-19 มาเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา จนเกิดคำว่า New Normal ที่เป็นทั้งคำที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นคำที่ใช้ทำการตลาด ใช้อ้างในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น

Continue reading

น้ำหนัก โน๊ตบุ๊ก ที่คุณแบก

เคยคิดถึงน้ำหนัก โน๊ตบุ๊ก Notebook หรือเรียกตามฝรั่งว่า แล็บท๊อป Labtop ที่เป็นอุปกรณ์การทำงานหลักของพนักงาน office และนักศึกษา

Continue reading